קרל מרקס. לקרוא שוב את

כך, בעוד שכדי לייצר דבש יותר טוב עליך להביא דבורים אחרות - כדי לייצר בניינים יותר טובים עליך פשוט ללמד את האנשים כיצד מדוע לא ראה מרקס, לשיטתו שלו, הפיכות נוספות משמעותיות של כוחות הייצור אשר יאפשרו לבורגנות לקדם ואף להעצים את שלטונה על העובדים השכירים לדרגותיהם? תקופה זו, של אמצע , נחשבת לתחילת צמיחת המרקסיזם
בעזרת חוש הניכוס נעשה העולם מורכב מ בעולם המודרני, משמשת הדת כשהיא מצמצמת את הפעילות הפוליטית-חברתית של האדם ב ומונעת ממנו את הרצון לשנות את החברה על מנת לקדם את אושרו ומציבה במקומו ניסיון אינדיבידואלי להשגת אושר

ה מתפצל בנקודה זו מהתפיסה הקלאסית, ומתאר התפתחות היסטורית שונה.

27
אופיום להמונים
מרקס החל להתעניין במשנת הפילוסוף הגרמני שנפטר אך זמן קצר לפני כן, , שרעיונותיו היו שנויים במחלוקת עמוקה בקרב רבים מאנשי הרוח באירופה
תיאורית הקונפליקט
לקרוא שוב את
כפי שעושה באואר, אלא את היהודים של היומיום
מרקס מסביר זאת באמצעות ההבדל בין "הדבורה הטובה ביותר לאחרון הארכיטקטים": המון חיות מייצרות דברים, אך כבני אדם אנחנו יכולים לייצר יותר טוב באמצעות למידה נוצר הצבר של עושר על הקוטב האחד, ובו בזמן הצבר של עוני, ייסורי עבודה, עבדות, בורות, התאכזרות וניוון מוסרי על הקוטב הנגדי
במשק ציבורי וסוציאליסטי ההשקעה מתבצעת ע"י וועדות ציבוריות ופקידי ממשלה, שם הראיה וההחלטות מושפעות מגורמים לא רלוונטית מבחינה כלכלית חרף זאת, הוסיף מרקס לנסות ולהתחנף אליה, על מנת שתשלח לו מעט כסף - דבר שלרוב העלה חרס בידו

התרוששות יחסית זו הקיימת תמיד במדינות הקפיטליסטיות המפותחות, אינה מבטלת תופעות של התרוששות מוחלטת הקיימת גם בהן.

24
תיאורית הקונפליקט
זהו שחרור המדינה, מבחינה פורמלית, משלטונם של בעלי השררה הכלכליים ומכבלי הדת
מרקסיזם
היהדות הייתה בעיניו עניין חברתי
מרקס קרל (1818
המטאפורה להבנת הנקודה הזו הוא שאנשים מרדדים את עצמם להיות למכונות ייצור