מודל משרד הרווחה. סביבת מוודל של משרד החינוך לבתי הספר

אני לא רוצה לדבר על זה הנשים בני אדם לא פחות מהגברים וצריך לכבדן
אצל חלק מהאבות, ואפשר להבין, ההרגשה של הורה סוג ב' משפיעה על הורותו אבהות ואלימות: מדריך להתערבות קבוצתית עם גברים אלימים כלפי בנות זוגם

לעומתם, נשים חיו כמלקטות, גרו במערות עם נשים אחרות וטיפלו בילדים.

1
בשם האב: סוגיות טיפוליות בהתערבות עם אבות
הקשר בין זהות התפקיד ההורי של האב הגרוש ללא משמורת לבין מעורבותו בחיי ילדיו חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה"
סביבת מוודל של משרד החינוך לבתי הספר
הם לא ילמדו רק מקצוע, הילדים הם לא מכשירים"
עבודה שחורה » בתי הספר המקצועיים
ככל שהגבר היה נועז יותר תוקפן הוא צד יותר מזון
הנטייה להדחקה ולחוסר ביטוי של רגשות נמצאה כאחד הגורמים המשפיעים על תחושת לחץ ובריאות נפשית של גברים אפשר למנות כמה סיבות למעורבות הנמוכה יותר של אבות
חינוך רגשי כזה היה חסר בסיפור התפתחותו של קין, והוא המרכיב החסר גם בחייהם של רוב הבנים בימינו חלק מהביקורת על תוכניות התערבות עם גברים היא שאמת המידה להורות טובה נקבעת לפי האימהות, ושהאבות "נשפטים" לפיכך על אי-היותם אימהות פרל ופלד, 2006

The role of father in child development 4th Ed.

22
בשם האב: סוגיות טיפוליות בהתערבות עם אבות
ההקשר החברתי: מדוע גברים עדיין מעורבים פחות בגידול הילדים? בעיני החלק הטיפולי הוא רק צד אחד
בשם האב: סוגיות טיפוליות בהתערבות עם אבות
ככל שהיה מנהיג חזק יותר ביטוי כעס, תוקפנות , נשים נמשכו אליו והיו לו יותר צאצאים
התערבות פסיכו
גברים חווים יותר מנשים מתח בין הציפיות החברתיות והתרבותיות המיוחסות לגבריות לבין המיומנויות הנדרשות מהורה מעורב ומיטיב עבור ילדיו Plack, 1995
התערבות עם אבות לא משמורנים קבוצת אבות הזקוקה לעזרה ייחודית היא אבות לא משמורנים, שרובם עזבו את הבית במסגרת גירושין ונוכחותם ההורית לא רציפה Raising Cain: protecting the emotional life of boys
הוא התקשה לציין את הרגש ולכן הצעתי לו מספר רגשות על מנת שיוכל לבחור מתוכם את הרגש הראשוני בשלב זה חשוב לבחון היבטים שונים בעולמו של המטופל, כולל את חוזקותיו

בשם האם: בחינת מעמדם של אבות במדיניות החברתית בישראל דרך חוק חופשת לידה לאב והגבלת שעות עבודה ומנוחה.

29
עבודה שחורה » בתי הספר המקצועיים
אבל מובן שכולנו כבני אדם זקוקים לאהבה
עבודה שחורה » בתי הספר המקצועיים
תחת זאת, מוצע להרחיב את הגדרות המעורבות ולכלול בהן לא רק טיפול ישיר, שיחה, מגע או משחק אלא גם אופני מעורבות חשובים אחרים, כמו דאגה, תכנון כלכלי, מעורבות מחשבתית, זמינות, נוכחות חיה being there וכיוצא בזה פרל, 2009
עבודה שחורה » בתי הספר המקצועיים
ואמנם, אימוץ של אידיאולוגיה מסורתית משפיע על תפיסתם של אבות ואימהות כאחד ביחס לתפקיד האב ובעקיפין על היקף מעורבותם בגידול ילדיהם Bonney, Kelley and Levant, 1999