תשבץ היגיון דקל בנו. דקל בנו

חלקי ההגדרה הבאים מדריכים את הפותר להבליע את המחרוזת "קורב" בתוך המחרוזת "מים" ולא להיפך , ובצורה זו מתקבל הפתרון "מקורבים" בני המשפחה , כשהוא נכתב בכתיב מלא יש בין התשבצאים מי שמפרסם את דרך הכתיבה הנהוגה בתשבצים שלו, יש שאינם מפרסמים, ויש אף תשבצאים שאינם עקביים, המשתמשים לעיתים בכתיב חסר ולעיתים בכתיב מלא
המקור הוא ההגייה הלא נכונה של האות צד"י כ"צדיק", בגלל סמיכותה לאות ק' תשבץ היגיון מוכר ב גם כ תשבץ תרתי משמע, תשבץ אתגר ו תשבץ מתחכם; ב: Cryptic crossword, "תשבץ מוצפן" הוא , שבו כל הגדרה היא מעין בזעיר אנפין, אשר על פי רוב מכוונת את הפותר אל הפתרון בשתי דרכים שונות

המחבר בעל שם העט "טורקמדה" אדוארד פאויס מאת'רס, 1939-1892 , שחיבר תשבצים עבור העיתון "סטרדי וסטמיניסטר" החל מ-1925 ועבור ה"" החל מ-1926 ועד למותו, היה התשבצאי הראשון שעשה שימוש בהגדרות היגיון בלבד, ולעתים קרובות מתואר כהוגה תשבצי ההיגיון.

3
תשבץ היגיון : definition of תשבץ היגיון and synonyms of תשבץ היגיון (Hebrew)
עובדות אלה באות לידי ביטוי ביתר שאת בהגדרות בהן נעשה שימוש בצמד המילים "מחידושי המחבר"
תשבץ היגיון : definition of תשבץ היגיון and synonyms of תשבץ היגיון (Indonesian)
דבר זה מתבצע על ידי הכוונת הפותר אל רצפי המשבצות הבאים בהם יאוחסן הפתרון
תשבץ היגיון
מורכב משלוש מילים, כאשר המילה הראשונה בת 5 האותיות מיועדת לרצף המשבצות 17 אנכי, והמילים השנייה והשלישית בנות 2 ו-3 האותיות מיועדות לרצף 18 אנכי
בולט בהם השימוש בהגדרות שפתרונן נמצא ב מקור השימוש הוא השימוש בקיצור "ח'" כקידומת לחבר בארגון מסוים ב, לדוגמה
גודל התשבץ לא מונע את קיומם של פתרונות המורכבים ממספר רב של מילים, מפני שקיימת האפשרות לעשות שימוש ברצפי משבצות שונים בתשבץ לשם איחסונו של הפתרון בחלקים על הפותר מוטל, בין השאר, לגלות היכן עובר הגבול בין שתי ההגדרות הפנימיות ולדעת להפריד ביניהן במחשבתו תוך כדי פענוח ההגדרה

איכותה של ההגדרה מתבטאת בהפעלת אנגרמה על רצף אותיות ארוך מאוד 26 אותיות לקבלתו של רצף מילים שמעניק נופך "הגיוני" להגדרת ההיגיון, עד כדי כך שהיא יכולה הייתה לכאורה לתפקד כהגדרה של תשבץ רגיל שפתרונה זהה.

תשבץ
בדרך כלל, בהגדרות היגיון מילים אלה לא תופענה אלא במסגרת התבנית המוכרת שעושה בהן שימוש
דקל בנו
היחס מחושב על ידי חלוקת סך כל משבצות התשבץ במספר המשבצות השחורות שיש בו
תשבץ היגיון : definition of תשבץ היגיון and synonyms of תשבץ היגיון (Hebrew)
מקור השימוש הוא השימוש הפדגוגי באות מ' כקיצור ל"מספיק"
לדוגמה, ל בדרך משמעו הגדרה שחלק ממנה משתמש בלועזית גודל תשבציו של הרועה הוא 11 משבצות לאורך ו-15 לרוחב, של בירמן 13 לרוחב ולאורך, ושל אבידן 11 לרוחב ולאורך
גודל תשבציו של הרועה הוא 11 משבצות לאורך ו-15 לרוחב, של בירמן 13 לרוחב ולאורך, ושל אבידן 11 לרוחב ולאורך הגדרה מסוג זה מכוונת לכאורה לפתרון מסוג מסוים, אך בשינוי קל של נקודת המבט עליה היא יכולה לכוון לפתרון מסוג שונה לחלוטין

במשך כחצי שנה בשנים 1977—1978 פרסם תשבץ היגיון שבועי בשם "הפעל את הגיונך" ב"", ולאחר מכן פרסם תשבצי היגיון בירחון "".

תשבץ
ופתרונה כפוף לחוקים פנימיים , ובלי להכירם קשה לפתור תשבץ היגיון בהצלחה וביעילות
תשבץ
תשבץ היגיון : definition of תשבץ היגיון and synonyms of תשבץ היגיון (Indonesian)
כך הוא החליט שאני אדון בקי 2,3 4