תפילין תפילה. תפילין

וביום שיש מילה, אין לחלוץ עד אחר המילה מהדקים תפילין של ראש, ואומרים: בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד
אסור לאכול בהן סעודת קבע, אבל אכילת ארעי מותר לאכול בהן לאחר שהניח של ראש, עושה ברצועה של יד שלוש כריכות על האצבע האמצעי, אחת בפרק האמצעי ושתים בפרק התחתון

לפי שיער העגל הנראה בתפילה של ראש מבחוץ ניתן להבחין בין תפילין של רש"י לתפילין של רבנו תם.

סידורים ומחזורים לימי חול, שבת ומועדים
המעברתא אשר בה הרצועה תהיה לצד מעלה והבית לצד מטה
קיצור שולחן ערוך י
ומי שאינו מניח תפילין, הרי הוא בכלל פושעי ישראל בגופן
סדר הנחת התפילין
מכאן למדו הפוסקים שישנה בעיה בהנחת תפילין על ידי נשים
בבלי, ברכות י"ד, ב' מפני שבקריאת שמע הוא קורא: "וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפות בין עינך" בעוד הוא לא מניח את התפילין וְיַנִיחֵנוּ לַעֲבֹד אֶת יְהֹוָה כַּאֲשֶׁר עִם לְבָבֵנוּ
אין מניחים תפילין ב וב, מפני שהתפילין הם אות והמועדים הם אות, והנחת התפילין בשבת היא זלזול באות של השבת והנה כשהבית עם המעברתא רחבים, קשה שתהא מהודקת כראוי, וצריכין ליזהר בזה מאוד

מניחים של יד, ומברכים: בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם.

סדר הנחת התפילין
כל תפילה יש לה את הייחודיות שלה, הזמן המיוחד שלה, ואת השינויים הנמצאים רק בה
הליכה עם תפילין
ערך מוסף בביקור הוא לימוד מלאכות שבת הקשורות לייצור בגד
תפילה להנחת תפילין
לפי ההלכה האבל אינו מניח תפילין ביום הראשון של האבלות בלבד, וביום השני של האבלות הוא מניחם כרגיל
והיו"ד של הקשר תהיה לצד הלב ומקומה היא ממקום שהשערות מתחילין לצמוח, ונמשך מקומה למעלה עד סוף המקום שמוחו של תינוק רופס
ויש נוהגין להניחם בלא ברכות ויש לו לכוין שאם חול המועד לאו זמן תפילין, תהינה כרצועות בעלמא דהיינו שקצה התיתורא שלמטה לא תהא למטה ממקום התחלת צמיחת השערות, וקצה המעברתא שלמעלה לא תהא למעלה ממקום שמוחו של תינוק רופס

בכמה קהילות נוהגים להניח תפילין ב אף בשאר ימי מדרבנן , , ו.

14
סדר הנחת תפילין
קודם מתירים את קשרי כף היד, אחר כך מסירים את ה'תפילין של ראש' באמצעות היד החלשה, ולבסוף מסירים את ה'תפילין של יד'
הליכה עם תפילין
מדכתיב "ידכה" בה"א, דרשו רז"ל דהיינו יד כהה, זו שמאל, שהיא תשה וכהה
סדר הנחת תפילין
והטעם שצריך לומר "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד", הוא מפני שיש קצת ספק בברכה זאת עיין