האגודה לתרבות הדיור טלפון. שנת בדק

מטרתה של תמ"א 38 לעודד בעלי דירות לבצע חיזוק למבנים שיש חשש לקריסתם באמצעות אישור תוספות בנייה ומתן פטור מתשלום מיסים שונים האגודה לתרבות הדיור שואפת לסייע ביצירת מערכת יחסי שכנות נאותה בין דיירים, פועלת להסדיר וליישב מחלוקות שונות המתגלעות על רקע המגורים בבית המשותף, וחותרת להעמקת התודעה לשמירת הבית ולטיפוח סביבתו
הדרכה וניהול תקין של ענייני הבית המשותף ויצירת מערכת שכנות נאותה תמ"א 38 בוצעה במסגרת פרויקט חיזוק מבנים במקרה של רעידות אדמה

החברים באגודה לתרבות הדיור נהנים ממגוון רחב של שירותים, כאשר מתן השירותים מתבצע באמצעות 90 סניפי האגודה הפזורים בכל רחבי הארץ.

האגודה לתרבות הדיור (ארגון)
אתר תרבות הדיור הארצי - שעות קבלת קהל עמידר- יום א'- 09:00-14:00, יום ג'- 08:30-12:00, יום ד'- 09:00-12:00, יום ה'- 09:00-12:00
האגודה לתרבות הדיור, אגודות וארגונים בחיפה
החדרת המודעות ודרכי פעולה לשמירה על הרכוש המשותף
האגודה לתרבות הדיור (ארגון)
מנכ"ל האגודה לתרבות הדיור, ראובן צדוק, סייר בשטח ויעוץ משפטי ניתן לוועד בנושא
ההרשמה ניתנת אצל משה כהן בעיריית דימונה, בחדר 110 ובטלפון 08-6556092 לפעול בכל סמכות שהיא בכל הזמנים עפ"י הנחיות משרדי הממשלה לרבות משרד הבינוי והשיכון, לשיפוץ, פיתוח, שיקום והעלאת תרבות הדיור בכל רחבי הארץ לרבות פרויקט שיקום שכונות וכיוצא באלה
האגודה נוסדה כעמותה מלכ"ר על-ידי ממשלת ישראל ומשרד הבינוי והשיכון ונמצאת בפיקוח רשות החברות הממשלתיות תוספות הבניה מאפשרות לבצע פרויקטים של תמ"א 38 ללא כל עלות מצד בעלי הדירות

האגודה לתרבות הדיור היא גוף וולנטרי שחברים בו על פי בחירתם.

29
האגודה לתרבות הדיור (ארגון)
החדרת המודעות ודרכי פעולה לשמירה על הרכוש המשותף
האגודה לתרבות הדיור (ארגון)
לפעול בכל סמכות שהיא בכל הזמנים עפ"י הנחיות משרדי הממשלה לרבות משרד הבינוי והשיכון, לשיפוץ, פיתוח, שיקום והעלאת תרבות הדיור בכל רחבי הארץ לרבות פרויקט שיקום שכונות וכיוצא באלה
מחוז ירושלים
מדינת ישראל נמצאת בסיכון גבוה לרעידות אדמה ואיננה ערוכה למקרה של רעידת אדמה חזקה
החברות באגודה כרוכה בתשלום דמי חבר המחושבים לפי סכום בסיסי שמוכפל במספר הדירות בבניין המשותף הדרכה וניהול תקין של ענייני הבית המשותף ויצירת מערכת שכנות נאותה
האגודה לתרבות הדיור- יום ג'- 16:00-18:00, יום ד'- 09:00-14:00 חוות דעתו המקצועית של נותן השירות, תועבר על ידי נציגות הבית לקבלן המבצע, לתיקון הליקויים שנתגלו

סניף האגודה לתרבות הדיור בירושלים לקח חלק בפרויקט תמ"א 38 בבניין ברחוב הארזים 9, בשכונת בית הכרם בירושלים.

שנת בדק
לדברי הקבלנים מיום קבלת אישור התמ"א מהעירייה השיפוץ בוצע תוך 13 חודשים, כולל הרחבת הדירות ותוספת של קומה וחצי
האגודה לתרבות הדיור (ארגון)
האגודה לתרבות הדיור
האגודה פועלת לטיפוח החיים בבית המשותף, לניהול תקין של ענייני הבית המשותף ויצירת מערכת שכנות נאותה, ומעניקה לוועדי בתים החברים בה סל שירותים משפטיים, הנדסיים, ושירותים נוספים