הרב תומר בן שטרית. הרב תומר בן שטרית מאשדוד הורה לחפש נעדר על סלע בים

בירושלים שימש כיושב ראש ועד שכונות ח'-ט', היה העורך של הביטאון "מבית ומחוץ" עד שנת 1970 , למד לתואר בוגר בחוג ל ב ועבד כ ל ול מיד לאחר מכן צלצלתי אליו להודות לו דרך העוזר שלו בעקבות המקרה שלנו הייתי רוצה שאנשים ישמעו על הגדולה שלו וייעזרו בו
ב- יזם וייסד עם הנדבן שלמה אזולאי ממרוקו את הקמת בית הכנסת "בית אליהו" ב שב בן-שטרית ומשלחת אישים מישראל וממרוקו בטקס הענקת מגילת הוקרה ל בארמונו ב, 1987 ב- ניסח פנייה מנומקת לממשלת ישראל להכרה ממלכתית ב-44 מעפילי שטבעו בדרכם לארץ ישראל ב-

ביולי 2014 החליט היועץ המשפטי לממשלה לסגור את התיק.

27
מאיר שטרית
האבא אמר 'אולי הלך לנקות את הראש? עם הקמת , ב- , מונה שטרית לתפקיד , בתוספת האחריות על והתואר "השר הממונה על הפיקוח על ה"
מצווה לפרסם את הנס
בהתאם לכך, מוקם במקום השביעי ברשימת המפלגה ל
מאיר שטרית
זהו בית הכנסת הראשון ליהודים ה, מאז שה פיקחה עליהם, לפני 500 שנה
אחר כך הוא אמר "הנפש שלו לא הכי בריאה, צריך לעזור לו, הוא במצוקה ואני רוצה שתחפשי אותו באזור הים, החופים בעקבות מאמר זה, פנו אליו כארבעים מיוצאי , כדי לייסד ולהקים "תנועת ביחד", התנועה לאחדות ישראל
לא נערכה חקירת משטרה בעניין זה, משום שהעוזרת, שחתמה על הסכם לשמירת סודיות, לא שיתפה פעולה עם המשטרה במהלך כהונתו כממלא מקום שר המשפטים, ב- החליטה הוועדה לבחירת שופטים פה אחד על אישור מינויה של לנשיאות , על פי שיטת הסניוריטי

עניתי לו 'אוקיי, אלך לחפש אותו'.

הרב תומר בן שטרית מאשדוד הורה לחפש נעדר על סלע בים
דבריו של הרב הדהדו באזניו של רווח — שכידוע מאייש כיום את כסא הסגן של גמליאל וממונה על התפקידים החשובים ביותר במושבה
מאיר שטרית
שטרית נשוי לרות שטרית, ובעלת , ולהם בן ובת
מאיר שטרית
בשנת נמנה עם חמשת המתמודדים ב