סדר הדלקת החנוכיה. סדר הדלקת נרות חנוכה

לעומת זאת כאשר אנחנו עומדים בפתח הבית ומדליקים את נר החנוכה פנינו כלפי חוץ, כדי להאיר ולהקרין מהאור הפנימי שבבית על הרחוב החשוך הגמרא מפליגה בחשיבותה ואומרת: 'הרגיל בנר הוויין לו בנים תלמידי חכמים'
לדעת הרב ניתן לברך על ההדלקה רק אם מתפללים שם גם מנחה וגם ערבית נרות כאלה זולים, נוחים לשימוש, והחשש לתאונה בעת השימוש בהם קטן יחסית

פרי מגדים, מנחת שלמה אוירבך, ברכת יוסף ידיד.

29
הדלקת נרות חנוכה : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף
וכל שמונת ימי חנוכה הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהן, אלא לראותן בלבד, כדי להודות ולהלל לשמך הגדול, על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך"
www.igood.tw
וכן על זה הדרך בכל לילה, מוסיף והולך עוד נר
נר חנוכה
מטרתו להקרין ולהאיר מתוך הבית החוצה אל הרחוב, הכיוון הוא 'מבפנים' כדי להשפיע כלפי 'חוץ'
משום כך, בכל יום מודלק נר נוסף הנקרא "שַמָש", כדי שלא ייווצר מצב שבו החדר מואר רק בנרות חנוכה דבר שהוא בבחינת שימוש אסור בנרות כולנו כאין וכאפס אנו עבדים לקב"ה ומבטלים כל רצונותינו לרצונו
וכתב המאירי: המניח נר חנוכה סמוך לפתח הבית, אף על פי שעומד שם, הואיל ואינו בא להשתמש בפרט לאורה לאיזה תשמיש, הרי זה מותר אבל זה הוא התנאי למעט האור שידחה הרבה מן החושך

יוֹדוּךָ עַמִּים כֻּלָּם: אֶרֶץ נָתְנָה יְבוּלָהּ.

3
סדר הדלקת נרות חנוכה + הלכות חשובות
ביתי קנתה לי שידת איפור, ורק לאחר שהיא קנתה קראתי שאסור לי לקבל! קובעים את המזוזה על פתח הבית 'מבחוץ' והיא מגינה על הבית 'בפנים'
חנוכייה
בעמוד האמצעי מופיע המזמור "הנרות הללו", ובצד ימין מופיע מזמור תהילים שנהוג לומר בחנוכה "מזמור שיר חנוכת הבית לדוד"
הדלקת נרות חנוכה : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף
זו הבטחה שכולנו מתפללים ומקוים לזכות בה