امر أخلاق. صفات أولياء الله الصالحين

این احترام به قانون منشأ انفکاک علّیت اراده و اختیار و آزادی اخلاقی از علّیت طبیعی است، بدین صورت که تمام موجودات طبیعی به عنوان جزئی از طبیعت، تابع قطعیت و ضرورت علّیت طبیعی هستند لقد كانت أخلاق العرب فطرة فيهم؛ فهم في طبعهم وطبيعتهم يحبون الخير ويمقتون الشر، أهل مروءة وشهامة؛ ولهذا بُعث النبي -صلى الله عليه وسلم- من بينهم،لأن فيهم الخير الكثير والبيئة الخصبة لدعوة الإسلام
صله رحم با ارحام کافر در صورتي صحيح است که دشمني با خدا و پيامبر نداشته باشد به نظر می رسد که همه امرهای مشروط در ذهن باقی می مانند و مشروط به امیال و آرزوهای فرد هستند و هیچ یک با «فرمان حقیقی عقل» مطابقت پیدا نمی کنند

علم پزشکی از سابقه ای کهن برخوردار است و این تقدس به همان اندازه قدمت دارد.

9
جزوه اخلاق (آیین زندگی )2
نيستند ، آيا نبايد به ديدن آن ها بروم ؟ ضمنا خواهر زن من حجابش را رعايت نمي کند ، همچنين در مورد خانواده دايي خودم و عموها و عمه هاي همسرم همين طور است ، نه اهل نماز هستند و نه حجاب رعايت مي کنند ، بفرماييد چه کار بايد بکنم ؟ آيا بايد قطع رابطه کنم يا بايد صله رحم را به جا آورم ؟ پاسخ: خواهر زن و دختر دائي و عمو يا زن دائي و زن عمو از محارم نيستند
مسلسل امر اخلاء الموسم الثاني الحلقة 3 الثالثة
عقل و دین حکم می کند که نا آگاهانه و سطحی با انتخابات برخورد نکنیم مشورت دارای محسناتی است 1ـ ضریب خطا را به شدت کاهش می دهد 2ـ در صورت مشورت با صالحین در پیشگاه خدا معذور خواهیم بود وظایف اخلاقی حاکمان در برابر مردم 1ـ محبت و مدارا ماکیاولی می گوید اگر امر شما دائر شد بین اینکه شما را دوست داشته باشند یا بترسند همان به که از شما بترسند تا دوستتان بدارند معنای این سخن این است که باید حاکم با رعیت و مردم خود ، مثل دشمن برخورد نماید در نظام اسلامی این رابطه عکس است چرا که توصیه شده ایم که به مردم ، به عنوان ولی نعمت خود نگاه کنیم وبه آنها مهرورزی داشته باشیم که این محبت و مهربانی در دستورات دینی یک وظیفه و تکلیف است البته باید عنایت داشت که همه مردم در یک سطح درک وفهم اجتماعی نیستند ممکن است خیلی از آنها ضوابط اخلاقی را در بر خورد با حاکمان ندانند یا مراعات نکنند و رفتاری بی ادبانه داشته باشند که لازم است با اخلاق اسلامی و بردباری از کنار آن بگذرند که امیر المومنین † می فرماید راس سیاست به کار گیری مداراست البته با کسانی که بخواهند از این رفتار سوء استفاد کنند باید با شدت برخورد کرد و مدار و رفق ، نباید منجر به نادیده گرفتن ارزش های الهی بشود وسیاست مداران نباید برای خشنودی مردم غضب خدا را به ارمغان بیاورند 2برخورد صادقانه با مردم حاکم باید مشکلات و موانع را با مردم در میان بگذارد و ناتوانی ها و کوتاهی های خود را صادقانه بپذیرد و توجیه و دلیل نواقص کار خود را بیان نماید لازم است حاکم ، مردم را محرم اسرار خود بداند و آنان را جزء در موارد استثنایی و ضروری بازوی مشورتی خود قرار دهد از موارد برخورد صادقانه این است که اگر مدیری می بیند که اطرافیان خیانت می کنند برای نجات از این وضعیت استعفا دهد و از اعتماد مردم سوء استفاده نکند چون امین است و نباید در امانت خیانت کند 3فاصله نگرفتن از مردم بهترین راه ارتباطی مسئولین با مردم دیدار چهره به چهره است تا بتوانند خواسته خود را بدون واسطه با مسئول در میان بگذارند و همچنین حقایق زندگی آنها برای مسئول روشن شود چرا که با فاصله گرفتن ار مردم مشکل حقیقی آنها مخفی می ماند چون مرتبطین واقع مشکلات را آنگونه که هست بیان نمیکنند و همین امر با عث نا آگاهی مسئول از وضعیت مردم می شود که منجر به انحطاط و از هم پاشیدگی آن مجموعه می گردد 4رعایت عدالت از وظایف اخلاقی حاکمان و مسئولان : عدالت ورزی در همه شئون حکومت است نه تنها وظیفه اخلاقی آنهاست بلکه از راه های جذب قلوب همین برخورد عادلانه است مضمون کلام مولی امیر المومنین ع این است که : هر چه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند 5ساده زیستی حضرت امیر † در نامه ای به عثمان بن حنیف انصاری می فرماید چگونه در این میهمانی شرکت کرده ای در حالی که پیشوای شما به دو جامه پاره بسنده کرده است و در پایان می فرماید من سیر بخوابم و پیرامون من شکم های گرسنه ای که از فرط گرسنگی به پشت دوخته شده است باشد آیا به این اکتفا کنم که به من امیرالمومنین † بگویند و در ناخوشایند های و سختیها و طوفان های همراه و شریک آنها نباشم امام خمینی ره می فرمایندباید برای مقابله با طاغوت وتوان ایستادگی در مقابل باطل خود را به زیور ساد زیستی بیآرایید و بزرگانی که خدمات بزرگی انجام داده اند ساده زیست بوده اند 6آموزش های دینی بر خی توهم کرده اند حکومت ها در وهله اول باید نیاز مادی مانند مسکن و غذا و پوشاک و بهداشت و امثال اینها فراهم نمایند و مسئولیتی بیش از این ندارند و حال آنکه اینگونه نیست بلکه در مقابل این تفکر موهوم اسلام فلسفه حکومت اسلامی را تحقق معارف اسلام در همه زمینه دانسته است امیر المومنین علی ع می فرماید یکی از حقوق مردم بر حاکم اسلامی و مسئول ، حق تعلیم و تعلم و تربیت دینی است وظایف اخلاقی مردم در مقابل حاکمان همراهی مسئولین زمانی به اهداف خود می رسند که مردم به آن ضوابط و قوانینی که حاکمان قرار داده اند دل سپارند و احترام بگذارند چرا که برنامه ها در سایه پیروی مردم به سرانجام می رسد و سعادت و رفاه با همراهی آنها شکل می گیرد
خودگرایی اخلاقی
يقول جون ماكدويل أن الحكمة العملية تنطوي على "حساسية إدراكية" تجاه ما يتطلبه الوضع
على وجه التحديد، فإن الفضيلة هي سمة إيجابية تجعل من صاحبها إنسانا جيدا کانت اختیار و آزادی انسان را از همین جا استنتاج می کند و آن را از لوازم عقل عملی می داند که در عمل اثبات می شود و معتقد است: اختیار را با عقل نظری نمی توان اثبات کرد; یعنی آنچه در توجیه و تأیید اختیار می گوییم به معنای اثبات برهانی آن نیست; چرا که اختیار از نظر کانت، شرط امکان امر مطلق یا قانون کلی اخلاق است
وی می گوید: حافظ کلّیت قانون اخلاقی غایتی است که در ذات آن است; یعنی ارزش قانون کلی اخلاقی در خود آن است; زیرا قانون اخلاقی خود غایت خویش است بنابراین کار و تلاش به انسان شخصیت و عزت و استقلال میدهد

هر موجود عاقلی از دو جهت مقصد این قلمرو است: اول اینکه تابع قوانین آن است، و دوم اینکه واضع و شارع قوانین است; چون هر اراده ای در این قلمرو، خود وضع قانون می کند، حاکم این قلمرو است و تابع اراده دیگری نیست.

29
صفات أولياء الله الصالحين
اخلاق رواقیون، مالبرانش، لایب نیتس و شوپنهاور و بسیاری دیگر ناشی از دستگاه مابعدالطبیعه متافیزیکی آنهاست
مسلسل امر اخلاء الموسم الثاني الحلقة 11 الحادية عشر كاملة
مي تواند به صورت محدود درظاهر ارتباط داشته باشد
مسلسل امر اخلاء الموسم الثاني الحلقة 3 الثالثة
تا کجا بايد صله رحم را رعايت کرد و از کجا بايد قطع رابطه و حتي دشمني کردن و برائت جستن را با افراد فاميل و حتي ساير مردم و همکاران کاري مد نظر قرار داد؟ پرسش 12 : اگر مادر يا پدري داريم که ايمان دارند، ولي نماز نمي خوانند ،بايد چه کنيم و در نوع رفتار و يا رفت و آمد چگونه مجاز هستيم ؟ پاسخ: 1- تولي به معناي دوستي با دوستان خداوند و تبري به معناي دشمني با دشمنان خداوند است
از اهميت نماز با او سخن بگوئيد محصولی بهتر است، که در طی فرایند تولید، در ابعادی هر چه دقیق تر ساخته شده باشد
هم چنين از فائده هاي نماز و آثار آن بگوئيد کانت این تبدیل قاعده اخلاقی به قانون یا اصل کلی را «امر مطلق» می نامد

بدین سان، اعتقاد به اختیار اگرچه با عقل نظری و استدلال قابل اثبات نیست، اما از حیث عقل عملی، قابل قبول است و اصل موضوع به حساب می آید.

25
جزوه اخلاق (آیین زندگی )2
در عين حال در صورتي امکان سعي کنيد امر به معروف و نهي از منکر کنيد تا اعتقاد خود را اصلاح کند
تاریخ اخلاق پزشکی در جهان و ایران
در مورد کلّیت قانون و انطباق اعمال انسان با آن، اجمالا می توان گفت: کانت بین «قاعده» و «اصل» فرق گذاشته است
اخلاق و نسبت آن با دین از دیدگاه کانت
»25 در نظر کانت، اصل اعلای اخلاق «حاکمیت اراده» است و اگر حاکمیت اراده را نپذیریم، برای توجیه مبانی اخلاق باید از روش های دیگر مدد گرفت که مورد قبول کانت نیست و آنها را وافی به مقصود نمی داند