חרדים לדעת. לדעת.נט: חדשות חרדים

יעקב מרגי גיל: 60 מקום מגורים: שדה צבי מקצוע: שר לשעבר 3 שימש עוזר בכיר לשר החינוך 4
מי שעכוזו היה נופל לידי הרעבה ניצול השואה הזה, היה חוות מעט מן המעט מחוויותיו של הניצול מידי היטלר אין ברצוני להגיב על דברי הבלע נגד האדמו"ר במענה לבקשת תלמידי ישיבתו לשמוע דברי חיזוק עלימי בין הזמנים, השיב פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך, "אין חופש בבין הזמנים,הגמרא אומרת "והגית בו יומם ולילה, ומי שרוצה להיפטר מלימוד התורה צריך לחפשזמן שאינו לא יום ולא לילה" לאחר שיעור הלכה שמסר מרן פוסק הדור הגר"משטרנבוך שליט"א לקבוצה מתלמידי ישיבתו, ביקשו התלמידים לשמוע דברי חיזוקוהכנה לימי בין הזמנים, אך הרב השיב "אין חופש בבין הזמנים"

בעקבות תלונות אלו, דובר צה"ל הגיב לאתר לדעת ואמר: "על מנת לחלק את אות המערכה בלבנון באופן מותאם וממצה נקבעו תבחינים לזכאות בעבודת מטה ממושכת.

1
טראמפ חתם ביומו האחרון כנשיא על חנינה לשני חרדים
ולא אשכח כי נקמתי באמשינובר רבי את נקמתי המתוקה כי באתי אליו איזה פעמים כאילו ״לשחרו ולבקש את ברכתו״ כשאשתי התמירה והנינוחה לצידי וחשתי בו באותו אוהב ישראל סכריני שהוא מתוסכל שלא סללה לי זריקתי מישיבתו את העתיד השחור שהוא בטוב ליבו ייעד לי
‘מרגיע לדעת שיישבו בכלא’: מאסר בפועל לתוקפי חסידים
מאת אמשינובער בתגובה על הכתבה של "יהודי פשוט" על התנגדות הרבי מאמשנוב שליט"א לחיסונים שהעברתי לחבר מאוד קרוב לאדמור, הוא מסר לי: א; הרבי לא חתם מעולם על שום כרוז
אלה הח”כים שיכהנו בכנסת ה
ואבא התם ע״ה עשה כפי שציווה אותו צדיק והתחיל לומר לי שהוא חש שבריאות גופו מתרופפת וכי הוא רוצה שאהיה לצידו בבני ברק וכמובן שכן עשיתי, אבל לא ארכו הימים שהגיעתני השמועה הנוראה שמנדל משי זהב מתפאר שזרקוני מהישיבה ושמי הטוב נשחת
והנה בסוף הזמן קרא לי האדמו״ר רבי מאיר׳ל שהייתי רגיל אצלו ומשרתו בחוליו ואמר לי בקור מקפיא: מנדל המשגיח העמיד לו אולטימטום או אתה או הוא והנה משליכים לי את בני יחידי קרבני להשם שהקדשתי לתורה מהישיבה כסמרטוט אין בו חפץ
אבתיסאם מראענה-מנוחין כהונה ראשונה בכנסת גיל: 45 מקום מגורים: יפו מקצוע: אשת קולנוע יהדות התורה: 1 בקשת חופש המידע של חדו"ש כללה את הדוח המלא של הוועדה, על בסיסה הוכן תזכיר החוק שלא פורסם לציבור ואת כל המידע, לרבות מחקרים, חוות דעת, נתונים סטטיסטיים וכו' שעמדו בפני הוועדה בעת שניסחה את הצעת החוק

המותקפים נאלצו להתפנות לבית החולים פורייה כשהם סובלים מחבלות קשות.

10
מדוע חיילים חרדים ששירתו בלבנון לא מקבלים 'אות'
עידן רול גיל: 36 מקום מגורים: תל אביב מקצוע: עורך דין 14
מתכונים
חוקים אלה הגיעו לפתחו של בג"ץ ונפסלו בטענת עיקרון השוויון
טראמפ חתם ביומו האחרון כנשיא על חנינה לשני חרדים
משום שהוא פשוט היה 'המרביץ הראשי'