تعزير فردي. التعزير، احكامه و حدوده

به هر حال در اين باره سه نظريه وجود دارد: 1- گروهى معتقدند اصل حجاب به عنوان وظيفه شرعى, واجب است, مانند هر يك از واجبات شرعى فردى و اجتماعى با توجه و عفو قاضي ساقط نميگردد، مگر آن كه صاحب حق آن را ببخشد
پس اگر روايتى بر الزام دلالت داشته و نهى از منكر ناظر به حكمى باشد, آن را به حوزه حقوق جامعه مقيد مى كند و امر به معروف و نهى از منكر در مرتبه عمل را به موضوع هايى چون مبارزه با ستم گرى, اجحاف, ناامنى, فساد, فحشا, سرقت و كلاه بردارى مقيد مى سازد نجفي، 1981،ج41،ص257؛ موسوي اردبيلي ، 1413،ص54؛ منتظري 1409، ص4 چرا كه واژة حد، اگر بدون قرينه به كار رود به معناي حقيقي آن همين معناي مطلق و عام است

در آن جا كه به مردم ستم مى كنند و در زمين با ناروا ستم و سركشى مى كنند, برايتان عذابى دردناك است.

9
قانون مجازات اسلامي
والله العالم زمان اجراى رجم سؤال: آيا زمان خاصى را براى اجراى رجم قائل هستيد؟ جواب: بسمه تعالى: در سرماى شديد بايد زمانى انتخاب شود كه هوا گرم باشد و در گرماى شديد وقتى را انتخاب كنند كه هوا ملايم باشد
تسبيب وحكم: دعوى تعزير
فصل: أنواع العقوبات التعزيرية:
از سوى ديگر, بايسته است نظام اسلامى اين وظيفه دينى را تبليغ و فرهنگ سازى كند و زمينه هاى اجراى آن را فراهم سازد تا جامعه را در برابر تهاجم فكرى وارداتى, ايمن سازى كند و براى پاس دارى از اخلاق خانواده و معنويت عمومى جامعه برنامه ريزى كند
گفتار سوم- اهداف و فلسفه وضع مجازات تعزيري در شرع شارع مقدس براي اجراي احکام الهي در مجراي خودش و به جهت حفظ نظام مادي و معنوي جامعه اهتمام خاصي قايل بوده و ناگفته پيداست که آن که جرمي مرتکب مي شود و يا واجبي را ترک مي کند در اين نظام اختلال ايجاد نموده و به منظور جلوگيري و عدم ادامه اختلال بايد تعزير گردد تا بار ديگر به آن کار مبادرت ننموده و براي سايرين نيز که قصد ارتکاب آن را دارند عبرتي شود » ابن منظور در لسان العرب مي گويد:«

من خانواده خود را دستور مى دهم, ولى نتيجه نمى دهد.

قانون مجازات اسلامي
مامعنى تعزير فردي اخرى عن طريق المحكمه الجزائيه
ثالثاً : اگر دو نكته فوق را نپذيريم، يا از طريق وحدت مدرك و يا اولويت در بخشهاي مهمي از مسئله توبه- در مواردي كه توبه مسقط حد است- مشكل را حل ميكنيم
فصل: أنواع العقوبات التعزيرية:
انما السبيل على الذين يظلمون الناس و يبغون فى الارض بغير الحق پس با دل هايتان انكار كنيد و با زبان هايتان ابراز داريد… پس اگر پند گرفتند و به سوى حق بازگشتند, هيچ راهى براى تعرض و سرزنش نيست