משוב להורים. ‎משוב תלמידים והורים on the App Store

Trying to find a grade I got feels like a trip to Bituah Leumi Gmail done years ago what the devs cannot do now
And what about creating a better sorting parameters? Like ones that can be actually used for our convenience

.

26
‎משוב תלמידים והורים on the App Store
‎משוב תלמידים והורים on the App Store
‎משוב תלמידים והורים on the App Store

.

‎משוב תלמידים והורים on the App Store
‎משוב תלמידים והורים on the App Store
‎משוב תלמידים והורים on the App Store

.

11
‎משוב תלמידים והורים on the App Store
‎משוב תלמידים והורים on the App Store
‎משוב תלמידים והורים on the App Store