קוזגון כמה פרקים יש. ספר ירמיהו

בעיקר במלחמה, אבל עוסקת גם במחאת "הפנתרים השחורים" של יוצאי עדות המזרח שנערכו באותן השנים חלוקה זו שנעשתה במקורה ב במהדורת ה ה, סייעה רבות בהתמצאות הטכנית בספרי ה, עם זאת, חוקרים רבים מצביעים על אלמנטים שחלוקה זו מבטאת
החלוקה הנוצרית, לעומת זאת, מתחילה את הפרק מהפסוק שהיה אמור לסיים את הפרק הקודם: "תֶּאְשַׁם שֹׁמְרוֹן כִּי מָרְתָה בֵּאלֹהֶיהָ בַּחֶרֶב יִפֹּלוּ עֹלְלֵיהֶם יְרֻטָּשׁוּ וְהָרִיּוֹתָיו יְבֻקָּעוּ׃" ב , מדברים על "עבד ה'"

אמרו שם של מסכת שנמצאת בסדר מועד.

10
חלוקת הפרקים
תקופת ההתרחשות של הספר היא סוף
ספר ירמיהו
בנוסף, סידורו של תרגום השבעים לספר ירמיה שונה מסידורו בנוסח המסורה
חלוקת הפרקים
הנבואה על החורבן היא עיקרו של ספר ירמיה והיא תמצית פעילותו של ירמיהו בשדה הפוליטי
סתירה זו אינה כה בולטת באופן מעשי בסידור של בן ישמעאל, משום שהוא מיקם בפשטות את מספר הפרק באותיות בשוליים, בין אם יש התחלת סדר חדש חלוקת נוסח המסורה ובין אם לאו, ללא הצגת כל שבירה חדשה בתוך הטקסט לצורת ציון הפרק הנידון זו דוגמה למחלוקת עברית-נוצרית סביב חלוקת הטקסט מבחינה ספרותית - החלוקה העברית מפרידה בין התכנים השונים ואילו הנוצרית מבדילה על פי המבנה
דוגמה לטעות בהבנת הכתוב היא חלוקת פרקי Carroll, Jeremiah OTL; Philadelphia, 1986

קודם לכן היו ספרי המקרא מחולקים ל, ולפרשיות אולם אלו לא היו ממסופרים.

21
ספר ירמיהו
יש הסבורים שכל אלו הם המצאה מובהקת שלו, שהוכנסה כחלק מהמסורה
חלוקת הפרקים
לפי גישה זו, הספר חובר על ידי כמה מחברים ומהדורתו האחרונה נתגבשה לאחר מותו של הנביא
כל הפרטים שכדאי לדעת
דוגמה לחלוקה מתוך מגמה פולמוסית נמצאת עם פתיחתו של ספר