גונג. Teachings of Falun Gong

Congressional-Executive Commission on China Roundtable discussion, 18 June 2010 Falun Dafa materials teaches of the existence of a 2-billion year old nuclear reactor in Africa, and claims it to be an artifact of an advanced ancient civilization
Improving xinxing means relinquishing human attachments and notions, which prevent people from awakening Chan also provides a point of differentiation between Falun Gong and Buddhism

השיטה רואה את עצמה כחלק מאסכולת הבודהא והיא שיטה כוללת ורחבה המכילה בתוכה גם רעיונות מהטאואיזם.

30
Wu
Falun Gong states that karma is the reason for suffering, and what ultimately blocks people from the truth of the universe and attaining enlightenment
Teachings of Falun Gong
Presumably, humans can redeem themselves through cultivation and regain their divine status
פאלון גונג
They further claim the ancient nuclear plant as one of the proof that disproves Darwin's theory of evolution
Li teaches that supernormal powers are a by-product of , and are never sought after or to be employed for selfish intentions מסקנות המשפט הציבורי שבפניו העידו עשרות עדים היא שקצירת האיברים בסין נמשכת ביתר שאת
Texas Cowles: In 1970, I moved to Texas, where I had the good fortune of meeting George Brock, a very proficient and highly-ranked Ju-Jitsu Instructor The Falun Dafa Information Center states that the group welcomes gays, lesbians, and bisexuals to the practice, that they are not accorded special treatment, and that while Falun Gong teaches that certain practices "generate more karma", this does not equate to a position statement, social stance, or regulation

אואן בוקוט Owen Bowcott כתב הגארדיאן מציין שמרבית העדויות הן אחרי שנת 2000.

2
פאלון גונג
Li says that due to accumulation of karma the human spirit upon death will reincarnate over and over again, until the karma is paid off or eliminated through cultivation, or the person is destroyed due to the bad deeds he has done
Teachings of Falun Gong
A person can also have one or more Assistant spirits
Wu
For Falun Gong, the virtues to cultivate are "truthfulness", "benevolence" and "forbearance" Theories about the flow and function of qi are basic to traditional Chinese medicine and health-enhancing qigong exercises
בשלושה כלי תקשורת בינלאומיים, בהם מעורבים גם מתרגלים של השיטה, ה , תחנת הטלוויזיה NTDTV ותחנת הרדיו קול התקווה, מתפרסמים מאמרים, חדשות ופרשנויות הקשורים למצב זכויות האדם בסין ולרדיפת הפאלון גונג על-פי נתוני ה , הממשל האמריקאי , וארגונים שונים כגון ו , נעצרו מאז 1999 עשרות אלפי בני אדם, ונשלחו למחנות עבודה בכפייה למטרת ", שנועד לגרום למתרגלים להתנער מהפאלון גונג

Li claimed that aliens developed and introduced the technology used by humans today.

10
Teachings of Falun Gong
He calls on his disciples to replace assistants who violate the commandment
Wu
Ownby regards the concept of karma as a cornerstone to individual moral behaviour in Falun Gong, and also readily traceable to the Christian doctrine of "one reaps what one sows"
פאלון גונג
But for our personal training and development, our goals and methods are different