יציאת צום יז בתמוז. בתמוז זמני כניסת ויציאת הצום • כל ההלכות שצריך לדעת

טעם נוסף כשעם ישראל חזר ובנה את בית המקדש השני כל ימי הצומות הפכו לימי שמחה וששון הסבר אחר ניתן על פי ב המובאת גם אצל יוסף בן מתתיהו , על מלחמת האחים ה ו: כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה — היה הורקנוס מבחוץ ואריסטובולוס מבפנים
בעלי שמחה: חתן בימי ז' ברכות, בעלי ברית ופדיון הבן, מותרים להסתפר ולהתגלח ע"פ סי' תקנ"א שערי תשובה סק"א טעם אחר שכתב מכיון שהמצוה הראשונה שהצטוו ישראל היתה 'משכו וקחו לכם' ועל פי חז"ל י' בניסן של אותה שנה חל בשבת, וכשם שהנכנס לעול המצוות קרוי גדול כך כונתה השבת שבת הגדול

חוגי נגינה וריקוד שמטרתם אימון ותרגול מותרים עד ר"ח אב.

25
צום בתמוז ● הלכות ומנהגי
הציבור אומר 'עננו' רק במנחה
צום בתמוז
למעשה, גם הרב מרדכי אליהו וגם הרב יעקב אריאל כתבו שעליהם לצום
צום בתמוז
ראוי גם להימנע מטיולים או פעילות חווייתית ביום זה
למחרת שלשלו להם דינרים בקופה, והעלו להם חזיר בשבעה עשר בתמוז הבקיע טיטוס, המפקד העליון של הצבא הרומי בארץ ישראל את חומות ירושלים
ו"מנהג ישראל להרבות בצדקה הן בכמות, והן באיכות — על-ידי סבר פנים יפות כו' ביום התענית" וכן אם נראה למינקת שאם לא תשתה יתמעט או ישתנה החלב — אין צריכה להחמיר, ותשתה מיד הגר"נ קרליץ, הגרש"ז אוירבעך

השבת שלפני חג הפסח נקראת "שבת הגדול", מפני הנס הגדול שנעשה בה.

8
צום בתמוז
היינו: בתנ"ך— בספר יחזקאל מפרק מ' והלאה, במשנה ובגמרא — מסכתות מידות ותמיד, וברמב"ם — הלכות בית-הבחירה
מתי מתחיל הצום? מתי נגמר הצום? הלכות וזמני צום בתמוז 2020
ואם אפשר, ילבש אותו בשבת ואז יברך
מתי מתחיל הצום? מתי נגמר הצום? הלכות וזמני צום בתמוז 2019
וידבר וקטורת, אשרי, חצי קדיש, קריאת 'ויחל' כבשחרית, לשלושה עולים, והשלישי הוא המפטיר, ואין אומרים חצי קדיש לאחר הקריאה