נכה צהל. מענק הבראה שנתי לנכה (משרד הביטחון) (זכות)

תקופת הסיוע היא לשנה ממועד ההחלטה, אלא אם כן נקבע אחרת בהחלטת הועדה על הזכאי לפנות למחוז השיקום בצירוף טופס בקשה, תוכנית טיפול והצעות מחיר
מענקי נישואין של ילדי נכים המתקיימים מתגמולים מיוחדים בלבד זכאים המתקיימים מתגמולים מיוחדים בלבד נצרך, תג"מ זכאים לקבלת מענק עם נישואי ילדם הנכה ישתתף בהוצאות בגובה "השתתפות עצמית" לבית אב

הרופא ישמע את תלונות התובע, יעיין במסמכים הרפואיים ובהדמיות ויבדוק את התובע.

19
מענק הבראה שנתי לנכה (משרד הביטחון) (זכות)
חשבוניות שתתקבלנה באגף לאחר מועד זה — לא תאושרנה
זכויות נכי
גובה ההשתתפות יהיה %50 מעלות המכשיר והתקנתו ברכב, אך לא יעלה על הסכום הנקוב בהוראה
ארגון נכי
ההחזרים ישולמו לזכאי באופן חד פעמי, עבור כל פריט ובלבד שמוצרים אלו נרכשו לאחר שעמד בפני הוועדה הרפואית ולאחר שנישא
חשבוניות שתתקבלנה באגף לאחר מועד זה לא תאושר לתשלום הוא ציין כי אינו מכיר אותו הרבה זמן, אך הוא היה ער למאבק של איציק לקבל טיפול
לצורך קבלת המענק, יש לפנות לעובד הרווחה במחוז השיקום, בתוך שנה מיום הנישואין ובצירוף אישור נישואין לאחר כ 3 חודשים מיום הוועדה, ישלח לתובע החלטת קצין התגמולים לעניין אחוז הנכות בצירוף פרוטוקול

הוא פונה על-ידי צוות מד"א לבית החולים שיבא בתל השומר כשהוא סובל מכוויות בכל חלקי גופו.

14
זכויות נכי
זכאי המבקש השתתפות בהוצאות נסיעה יפנה לעובד הרווחה במחוז השיקום בו הוא מטופל
ארגון נכי
השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד
נכה
ביצוע כנגד קבלות מקור ואישור לימודים