שופטי בית המשפט העליון. שופטי העליון על החלטת הנציב רוזן בתלונה נגד פרקליטה:

אחד המאבקים הרעיוניים בבית המשפט הוא בין חסידי לבין החולקים עליה הדבר מעלה ביקורת על מתן כוח מופרז בידי נשיא בית המשפט העליון: הרכב השופטים הוא עניין חשוב ביותר, במיוחד כשמדובר בשאלות ציבוריות עקרוניות
מ-1935 עד 1937 ביטל בית המשפט חלקים מרכזיים מחקיקת ה"ניו דיל", בדרך כלל ברוב של 5 ל-4 לפיכך קובע החוק כי לכהונת שופט בית המשפט העליון יכול להיבחר גם אדם שהוא "משפטאי מובהק", כדוגמת הרב אסף

בשטח: בלי לקבוע הוצאות ואף בלי לנמק לפני שניגש לדוגמאות, צריך להסביר כי התקנות החדשות חלות לעניין זה על רק הליכים שנפתחו לאחר ינואר 2021.

4
רשימת שופטי בית המשפט העליון במינסוטה
בדיון נוסף ההרכב יהיה של חמישה שופטים לפחות
שופטי בית המשפט העליון של ארצות הברית
במועד זה התמנתה לתפקיד שהייתה השופטת הוותיקה ביותר בבית-המשפט העליון באותה עת
שופטי בית המשפט העליון: איך נדע מתי מדובר במחיר בלתי הוגן?
תחום שיפוטו הוא כל שטח מדינת ישראל
Ogden אושרר כוחו של הקונגרס להסדיר סחר במלחמת האזרחים עצמה, במסגרת פסק הדין , אתגר טוני את סמכותו של לפגוע ב"" האיסור על מעצר ללא דיון משפטי , אך הנשיא התעלם מהחלטתו, והעיתונות בצפון גינתה אותה
לפי סקר "המרכז לחקר פשיעה, משפט וחברה" שנערך בשנת 2008 ירד האמון בבית המשפט מתחת ל-50%

השופטים חמישה אישים שמונו לשופטים ולאחר מכן קודמו לכהונת הנשיא , וייט, , ו מופיעים בטבלה פעמיים.

29
שופטי העליון על החלטת הנציב רוזן בתלונה נגד פרקליטה:
קרן הציעה לממן בניין חדש בקריית הממשלה, כדי להשלים את "המשולש הדמוקרטי" בגבעה: הרשות המחוקקת , הרשות המבצעת הממשלה והרשות השופטת בית המשפט העליון ; וכן בשל הרצון לשכן את הגוף השיפוטי הגבוה ביותר ב במבנה שהוקם במיוחד לצורך מטרותיו המבנה במגרש הרוסים שימש בעברו כאכסניית צליינים נוצרים
רשימת שופטי בית המשפט העליון במינסוטה
בשנת 1994 הורחב מספר השופטים ל-14 ובשנת 2009 הועלה מספר השופטים ל-15
שופטי בית המשפט העליון: איך נדע מתי מדובר במחיר בלתי הוגן?
גרשט השיב כי ״עצם זה שהוא מופרז הוא לא הוגן״