שופרא. הבלוג

Rav Kreiswirth was also the rov of the Derech Chaim and Meir kehillos in Har Nof, Yerushalayim Shufersal Deal store in , Jerusalem Shufersal was founded in 1958
On April 15, 1945, Spira was liberated from Bergen-Belsen ומכיוון שמדובר בקולקציה החדשה שלנו אז ברור לגמרי — נפילות לא יהיו פה

He served as the rabbi of , and was later appointed rabbi of , near , in southeastern Poland.

Yisrael Spira
He would later be transferred to On October 31, 1942, Spira's wife Perel was killed by the
שבת סב ב
חולצת טי סולידית, נעליים סגורות
Yisrael Spira
אשה בעולה ופת שאינה עמילה בתולה
In October 1942, he was transferred to , but he was subsequently able to escape back to Janowska These stories would later become the basis for her book Hasidic Tales of the Holocaust
וכולן על זה הענין: צלצול חגור Her first husband, Rabbi Yisroel Avrohom Koshitzki, perished in the extermination camp

WATCH THE LEVAYAH LIVE: Yehi zichro boruch.

27
שופרא
In October 2006, the chain launched the Shufersal Credit Card
Yisrael Spira
התכנסנו וחשבנו והעלנו רעיונות ואסוציאציות
Rav Dov Tzvi Kreiswirth zt”l (Live Levayah Link)
After his father's death in 1931, Spira became of Bluzhov