אזור אישי. רשות המסים

לתשומת לבך, פרטי גלישתך באתר הבנק נשמרים במאגרי המידע של הבנק
יש למלא מספר זהות וקוד משתמש קבוע שהופק לך באתר הרישום לשירותי רשות המסים, וללחוץ על כפתור "המשך" בסיום תופק עבורך סיסמה איתה ניתן יהיה להיכנס למערכת

המערכת תפיק עבורך סיסמה חד פעמית לכניסה ותשלח אותה בדואר אלקטרוני או במסרון לטלפון הנייד בהתאם לפרטים שהזנת בעת הרישום.

כניסה לחשבון שלי
המידע ישמש לצורך ניהול, תפעול וטיפול בכל שירות אותו אבקש מהבנק
רשות המיסים
יש למלא את סיסמת הכניסה החד פעמית שנשלחה וללחוץ על כפתור "כניסה"
כניסה לחשבון שלי
גלישה באתר הבנק והשארת פרטים בו מהווים הסכמה לשמירתם על ידי הבנק
הגלישה באתר בנק ירושלים בע"מ להלן: "בנק ירושלים" או "הבנק" , לרבות אתר הלקוחות, והשימוש בנתונים, במידע, בשרותים ובכלים המצויים בו כפופים להוראות, לתנאים ולסייגים המפורטים להלן "תנאי הגלישה" אין לעשות כל שימוש בתכני האתר ללא קבלת אישור בכתב ומראש מבנק ירושלים
כל הזכויות שמורות לאתר בנק ירושלים

.

28
כניסה לחשבון שלי
כניסה לחשבון שלי
כניסה לחשבון שלי