איזה מזל זה נובמבר. בעולמם של חרדים

למרות שאני יודע על מנהיגים דברים שה' ישמרנו אני לא עושה זאת כשזה ענין פרטי ובעיה רפואית ודומה לה מסכים שהוא הלך קצת רחוק מדי, ולא שמתי לב לשורות הללו, הייתי מונע זאת מפני שלא צריך לכתוב דברים כאלו
ראשית, התפעלתי מהיצירתיות האין סופית של מחפשי המצוות לעסוק בהן רק כאשר כלו כל הקיצין ומשתוללים ואין עוד ברירה הציבור צריך להבין מהיכן זה נובע מאת: חרדי בעולמו בחסדי השם נגלים לעיני הדלות בכל יום מראות מלמדות לאין קץ

מתאחדים בהצלחות, מאחדים את הנשמות, מאחדים גם את המעשים, וזוכים יחד להצלחה משותפת ולשיא אישי חדש, בהם אנחנו מנצחים את השיא הקודם אותו הצבנו אנחנו לעצמנו ביום האתמול.

28
בעולמם של חרדים
הנה בימים אלו, נחשפתי למודעה בה מבקש 'הגמ"ח לחולצות משומשות' תרומות
בעולמם של חרדים
וכי זה לא נדיר מאוד?? כבר מכנים זאת 'מנהג שלא לקורע' חרס העלו בידם
בעולמם של חרדים
מה שיכלו לטעון כל הדורות, כמובן, ובכלל לא העלו על דעתם להתקרב לאיסור דאורייתא כזה
בונוס מיוחד לקורא המתמיד ב'בעולמם' אצל המוסלמים עדיין נשמר האיסור במלוא עוזו ותוקפו - כפי שהיה בכל ישראל כל השנים
חוץ מגדלותו בתורה ועבודה וידוע שמוסר נפשו לכל יהודי גם כשזה לא "אונזערע והיימישע" אתה, כבן זוג מוצלח, כאשר משדר שההצלחה אינה שייכת לבן זוגך, אלא אך ורק לך, גורם לשני לומר לעצמו: " הוא מצליח, ואני נכשל"

כך יוצא שייתכן שהגמ"ח הזה יקיים עוד מצווה כבונוס: השבת אבידה לבעליה אם יצליח להזכיר לאנשים שיש מצווה כזאת, לפני שהוא מקנה להם בהגבהה או חליפין את הדרך להתחמק ממנה.

בעולמם של חרדים
לא התקשרתי לשאול להיכן אני יכול להביא את חולצותי המשומשות, ואם צריך לכבסן קודם או שריחן רק יתרום ל'הרגש החורבן' אבל עלתה במחשבתי 'מחשבה טובה' שמצאתי לנכון לשתף אתכם ושיהיה לע"נ כל הצדיקים שתרמו חולצות משומשות ולא נרשם, משום מה, על קברם
בעולמם של חרדים
המחשבה הבאה היא על המצווה המסכנה הזו, שאיש לא שת אל ליבו לקיימה
בעולמם של חרדים
צד הזכות היחיד שיכול לעלות על דעתי להצדיק העם שאינם קורעים הרבה חידושי הלכה נאמרו על התקן הזה 'ללמד זכות על העם שאינו שומר מצווה זו' , היא אם ננקוט כשיטת הרדב"ז שהחיוב לקרוע אינו נובע מהחיוב לעורר צער על הדלות כפי שמשמע פשטות הגמ' והראשונים אלא היא באה לתת ביטוי לצער
כן, פעם גם זה היה דבר שהקפידו עליו בהרחבה שיסכימו לכתוב שמי שמקנה בגדו לחבירו, אסור לו לקורעו
כיום, כשאנחנו קונים בגדים חדשים כלאחר יד וכמעט מתוך שיעמום, קשה לומר שיש כאן 'התחדשות 'והתפעמות הרגש' שמחייבת ברכת 'שהחיינו'

מרגע שהתחתנו, הפכנו להיות גוף אחד, ההצלחה שלה זו ההצלחה שלך, בדיוק כפי שההצלחה שלך היא ההצלחה שלה.

29
בעולמם של חרדים
אפשר למצוא רבנים שטרם קיבלו מינוי לאחד המועצגתי"ם, מן הסתם? כן, עדיין יש בריסקערס שמקפידים לקטום קצה אף וכדו', אבל בבית חרדי רגיל תמצאו בובות וחוברות סיפורי צדיקים עם ציורי שמש וירח, בטענה שברור שאינן לשם ע"ז
בעולמם של חרדים
אני עוד זוכר את הימים ההם שבהם היינו מקנים האחד לשני את הבגדים, כדי לחמוק מקיום ההלכה, אבל נושא ההתחכמויות להתחמקויות מקיום ההלכה דורש כתיבה נפרדת ואשמור זאת לפעם אחרת בל"נ
בעולמם של חרדים
לפי זה, בימינו אנו, שאין באמת צער, אז אין צורך לתת לו ביטוי