זמני יציאת הצום. זמני היום

לוח השנה מכיל גם את תאריכי פטירתם של גדולי ישראל זמני היום המוצגים באתר נקבעו על פי התייעצות עם תלמידי חכמים מובהקים, כפי שמפורט בעקרונות זמני היום שבלוח השנה
זמני היום בלוח השנה הפופולרי של אתר ישיבה אפשר לצפות כאן בכל זמני היום הרלוונטים, החל מעלות השחר, הנץ החמה וזמני סוף קריאת שמע וסוף זמן תפילה, ועד זמן חצות היום והלילה, זמן פלג המנחה, שקיעה וצאת הכוכבים

לחיצה על תאריך בלוח השנה תציג את הזמנים הנוגעים לאותו היום.

3
זמני היום
לוח שנה עברי לועזי מתקדם מבית אתר ישיבה
זמני כניסת ויציאת צום יום כיפור 2020
ניתן להשתמש בחלק העליון להמרת תאריך של לוח שנה עברי לתאריך של לוח שנה לועזי ולהיפך
זמני כניסת ויציאת צום יום כיפור 2020
בחר את התאריך שברצונך להציג בלוח השנה, והתאריך יופיע בראש לוח השנה גם כתאריך עברי וגם כתאריך לועזי
בהכנת לוח שנה זה הושקעו מאמצים רבים הן מהבחינה הטכנית והן מבחינת הלכות ודיני לוח שנה וזמני היום
על כן, אין להדפיס לוח שנה מן האתר בשימוש מסחרי ללא קבלת רשות לחיצה על שם הרב הנפטר תוביל לתוכן משלים הקיים באתר

סימון נר זכרון בתוך לוח השנה מורה על ימי זכרון המופיעים באותו תאריך.

19
זמני היום
ניתן לבחור להציג את זמני היום במאות ערים ויישובים שונים בארץ ובעולם
זמני כניסת ויציאת צום יום כיפור 2020
לחיצה על התאריך בלוח השנה תציג מצד שמאל ללוח את ימי הזכרון השייכים לאותו היום, בנוסף לזמני היום המוצגים
זמני כניסת ויציאת צום יום כיפור 2020

.

9
זמני היום
זמני כניסת ויציאת צום יום כיפור 2020
זמני כניסת ויציאת צום יום כיפור 2020