תנועת המרי העברי. שער שלישי

המשא-ומתן הוכתר בהצלחה, ובסוף חודש אוקטובר, נחתם ההסכם בין שלושת הארגונים בדבר הקמתה של "תנועת המרי העברי" ראשי ההגנה טוענים עד היום שהתוכנית הזו לא אושרה אבל לעומתם אנשי האצ"ל והלח"י טוענים שהפעולה אושרה כולל הסיכון שיפגעו בני אדם
השלטונות הגיבו בחיפושים אלימים ביישובי הסביבה רשפון, שפיים, גבעת חיים וחגלה בישיבת הנהלת הוועד הלאומי בדצמבר 1946 קבע לאמור: "עם כל שאט הנפש למלחמת אזרחים נהיה מוכרחים לעשות צעדים יותר דרסטיים, אנו לא יכולים לקבל על עצמנו נדר שבשום אופן לא נגיב אם יימשכו מעשי טרור שעלולים להביא אותנו לקראת אסון"

הצורך באישורה של מפקדת תנועת המרי אינו חל על מבצעי רכש כיבוש נשק מידי הבריטים ; מבצעים אלה זכאים אצ"ל ולח"י להוציא אל הפועל על פי החלטתם הם.

תנועת המרי העברי: סיכום מלא לבגרות בהיסטוריה
כ- 4,500 נפש היו בה
שער שלישי
בתגובה הטילו השלטונות משטר צבאי על כמה אזורים עירוניים ובכללם חלק מירושלים
ליל הרכבות
המעפילים הועברו לשלוש אוניות גרוש ונשלחו לצרפת בחזרה
בתחום ההתיישבות — במקביל להגברת ההעפלה, נפתחה "חזית" שניה משמעותית במאבק בבריטים — חזית ההתיישבות The Jewish Agency backed Weizmann's recommendation to cease activities, a decision reluctantly accepted by the , but not by the and the
המעפילים הובאו לנמלי המוצא לים ביוון, איטליה, יוגוסלביה וצרפת, שם אורגנו בקבוצות לאוניות המתאימות, והושטו באוניות רעועות למדי לא"י The latter, however, continued to apply the policies laid down in the which included restrictions on Jewish immigration to Palestine

באפריל 1947 החליט המושב המיוחד של העצרת הכללית של האו''ם למנות ועדה מיוחדת אונסקו"פ שתחקור את הרקע למצב בארץ-ישראל ותמליץ על פתרון.

14
תנועת המרי העברי
הן הגיעו למסקנה כי פעולה משותפת של שלושתן תביא להגברת כוחו של הישוב היהודי בא"י מול בריטניה
ארגון ההגנה
בו יקוימו גם הפגנות בערים והתנגדות פסיבית לחיפושים ביישובים
תנועת המרי העברי: סיכום מלא לבגרות בהיסטוריה
Negotiations began for the formation of the movement in August 1945 at the behest of leaders and