חתן וכלה. חמישה קולות

אח ורע, דוד ושאר, קהל גדול, איש ונר, וכלי זמר מכל המינים יוליכונו עם שושבינים אך דווקא בשיא הבנייה מתגנב החשש לליבם: אולי הקשר לא יציב מספיק בשביל חתונה?! המכמורת תרד למצולה, תעלה הטבעת ברשת
יש שכתבו שאם שבת שקודם נישואיו היא שבת תשעה באב יש להקדים את שבת החתן שבת אחת קודם, מאחר שאין לערוך בשבת תשעה באב כל שמחה שהיא שכן חתן דומה למלך נאמר לאחר החתונה

אנו נדרשים ביום שמחתם להפיח בזוג החדש תקווה שעשו הם את הצעד הנכון, לחזק אותם, לעודד ולשמח אותם.

22
שבת חתן
פסוקים להזמנה
יש הסבורים שטעם המנהג על פי המבואר בזוהר תרומה קמ"ה, א , שמכניסים את החתן לחופה בשירות ותשבחות, ובעליה לתורה יש מעין אותו אור שבחופה, לכן משוררים באותו שעה
ברכה לחתונה
רבי בספרו תפילה ל מזכיר את החמישה קולות בתפילה לזכות לשמח חתן וכלה כי עיקר העניין לשמח חתן וכלה הוא שירגישו הודאה לה', על כן אמרו חז"ל "המשמח חתן וכלה כאילו הקריב קרבן תודה"
מנהג תימן לומר ב בשבת זו

בשנת תשע"ח הוציא ארגון 'לעולם אודך' המתעסק בנושא הפצת ההודיה לה' ספר הקול החמישי, בתקווה לעזור להחזיר את ה"קול החמישי" לשבע הברכות, ולחייו של כל יהודי.

28
שבע ברכות
הגמרא במסכת ברכות ו, ב מביאה שהיו עוד קולות אבל אלו הופיעו לאחר מתן תורה, ואינם במניין
חמישה קולות
אלא שהברכה היא שקולות החתן והכלה כפי שהם היום: "פוצי מוצי" וכו' ישמעו גם בעתיד כאשר יהיו זוג ותיק
חמישה קולות
להיותו הקול האחרון והאחרון כולל תמיד כל שלפניו