פיקוד העורף רישוי. פיקוד העורף

את הגוון בחרה אשתו של הררי בעבר, הזכיינית "רשת", ו עיצבו את התראות פיקוד העורף לפי בחירתן, ואילו "קשת" השאירה את התרעות פיקוד העורף בעיצובן ובהנפשתן המקוריות
כמו כן, פיקוד העורף מפעיל , המאגדת בתוכה ארבעה גדודי חילוץ והצלה המורכבים מחיילים בשירות סדיר, ואת , חטיבת חי"ר במילואים שיעודה הוא פעילות ככוח לוחם בעורף להגנת יישובי גבול הצפון וסיוע לתושבי היישובים בשעת חירום מפקדת הפיקוד ב הסמוך ל

יחידות ההגנה המרחבית הגמ"ר , הפועלות במסגרת חיל העורף, נושאות באחריות לאבטחת היישובים באזורים הכפריים ולהמשך הפעילות המשקית.

פיקוד העורף
פיקוד העורף, לאחר שקיבל את הדיווח, מפעיל את ה במקומות המתאימים
פיקוד העורף
לצד החיבור לגופי החירום וההצלה הארציים המערכת מקושרת ל-256 רשויות מקומיות בארץ, שבחמ"לים שלהן יושבים בעת חירום קצינים נציגי פיקוד העורף
פיקוד העורף
מאז ועד היום נערך תרגיל זה אחת לשנה בכל מוסדות החינוך בארץ
על הכומתה עונדים חיילים עם כיתוב חיל העורף מאז הקמת פיקוד העורף נעשו מאמצים רבים על מנת להפכו לגוף אזרחי אולם נכון ל- גוף אזרחי זה עדיין לא הוקם
הפיקוד הוקם בעקבות , שבה התממש איום עיקרי על ה חמ"ל פיקוד העורף, אשר יושב במפקדת חיל-האוויר, עבר ב-2012 ל מנת"ב שהפך למבצעי בשנת 2010

בנובמבר 1988 התקיים תרגיל ההתגוננות הארצי הראשון במוסדות החינוך.

20
פיקוד העורף
מבחינה תפקודית משלב פיקוד העורף בייעודו הן הפעלת כוח, הן והן הכנת הכנת המרחב האזרחי לחירום
פיקוד העורף
בהמשך, התרעות פיקוד העורף הפכו לזמינות גם באתרי אינטרנט וב שונים, באמצעות והתעדכן בכל פעם שנשמעה אזעקה
פיקוד העורף
האחריות הפיקודית עליהן הייתה של אלופי הפיקודים