אושי אושי. אזור חלוקה

כמו כן, הינך מאשר כי כל מידע שנמסר במישרין או בעקיפין באמצעות האתר, ינוהל בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה שים לב כי מחיקה של מידע זה ממאגרי המידע של החברה אינה מונעת שימוש במידע שאינו מזהה אותך אישית שנאסף לפי האמור לעיל
אתר זה עומד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התאמות נגישות לשירות התשע"ג 2013 אונו יש יש יש יש ראשל״צ זהב יש יש יש יש נמל אין יש יש יש חיפה יש יש יש יש אשדוד יש יש יש יש קריות יש יש יש יש רחובות יש יש אין יש מרום נווה יש יש יש יש חולון סוקולוב יש יש יש יש חולון עזריאלי יש יש יש יש פרדס חנה יש יש יש יש מבשרת יש יש יש יש נתניה יש יש יש יש רמלה יש יש יש יש פתח תקווה יש יש יש יש גבעתיים יש יש יש יש ירושלים יש יש יש יש חדרה יש יש יש יש כפר סבא יש יש יש יש נס ציונה יש יש יש יש ראשל״צ רוטשילד אין יש אין יש גן הצפון יש יש יש יש

בכל מקרה גובה האחריות של החברה כלפיך מוגבל בגובה הסכום ששולם על ידך בגין המוצר.

16
אזור חלוקה
עליך לספק פרטים נכונים בעת ביצוע ההזמנה
אזור חלוקה
כל שימוש במידע זה הינו כפוף למדיניות הפרטיות של החברה האמורה לעיל
אזור חלוקה
מלמד בבית הספר ליזמות במרכז הבינתחומי
יחד עם זאת בכל מקרה ומכל סיבה שהיא החברה אינה מתחייבת על זמן הגעת המשלוח ליעדו מרגע ביצוע ההזמנה יובהר כי מסירת כל הפרטים המופיעים בשדות החובה מהווה תנאי לביצוע הזמנות באתר
אני מרצה בחברות ובארגונים על עתידנות כלכלית, ומתמחה במיוחד בחדשנות דיגיטלית בתחומים הפיננסים; Fintech, Wealthtech ו- Insurtech

האתר תואם את המלצות התקן הישראלי ת"י 5568 לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ואת המלצות מסמך WCAG2.

אזור חלוקה
איסוף מידע זה יעשה אך ורק אם מידע זה נמסר על ידך בצורה וולנטרית, לדוגמא, בעת מילוי טפסים מסוימים באתר, ביצוע הזמנה דרך האתר או פעילות שלך אל מול שירות לקוחות
אזור חלוקה
אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר ואתה מתבקש שלא לעשות כן
אזור חלוקה
כמו כן החברה עשויה לעשות שימוש במידע שמסרת, בין היתר, לשם אספקת מידע נוסף המבוקש על ידי לקוחות, ועדכונים ופרסומים בנוגע למבצעים של החברה והכל בכפוף לזכותך שלא יעשה שימוש שכזה במידע כאמור להלן
סניף שירותי נכים מעברים חניית נכים מערכת שמע באר שבע יש יש יש יש בית שמש יש יש יש יש עזריאלי יש יש יש יש הרצליה יש יש יש יש הוד השרון יש יש יש יש רעות יש יש יש יש גן יבנה יש יש יש יש ק הזמנה שבוצעה באמצעות כרטיס אשראי הינה כפופה לקבלת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה
כמו כן, האתר מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים בנוסף, אני מעביר סדנאות שבהן אני משתמש בסכמות חשיבה מתחום העתידנות, כדי לייצר תמורות לארגון

לאחר סיום ביצוע ההזמנה לא תוכל לשנות את בחירתך זו.

6
אזור חלוקה
אני מופיע בפני הקהל הרחב ומרצה על עתיד הכסף והכלכלה, כמו גם על מטבעות אלטרנטיביים
אזור חלוקה
פרטי האשראי יועברו לחברת כרטיסי האשראי, לצורך קבלת אישור לביצוע המשלוח
אושי שהם קראוס, הרצאות
בכל מקרה, אין בתנאי השימוש כדי לגרוע מהוראות כל דין